Salsa

Salsa

60

minutes

Level: Normal
Limit of participants
Trainers:

Salsa en línia

La Salsa en línia prové de New York, Los Ángeles i Puerto Rico. També se la coneix com “salsa estilo New York”, “salsa LA” i “salsa puertorriqueña”. Cadascuna d’aquestes tres branques té la seva particularitat, però totes comparteixen el pas bàsic que s’executa fundamentalment en parella i de forma lineal. Això significa que el ball desenvolupa les seves figures sobre una línia imaginària.

 

Igual que la salsa cubana, la salsa en línia és rítmica, festiva, divertida i es dóna èmfasi a la caracterització dels rols de noi i de noia.

Salsa Cubana

La Salsa Cubana també és coneguda com “salsa estilo cubano”, “salsa a lo cubano” o “salsa casino”. Es balla normalment en format de roda, formant el que es coneix com “Rueda Cubana“, o bé en parelles per separat. És un estil de ball vistós, en certa manera juganer, rítmic i animat, que bàsicament es caracteritza per tenir voltes i passos amb noms relacionats amb l’estil com “cubanito”.

 

Tant el ball com la música cubana són expressions musicals llatino-americanes, especialment riques en ritme, melodia i harmonia. Han rebut des dels seus inicis influències de diferents cultures. És una música mestissa, un ball mestís, com mestissos són el “son montuno”, la “guaracha” i la “timba cubana”.