Salsa Fusió Iniciació

Salsa Fusió Iniciació

60

minutes

Level: Normal
Limit of participants
Trainers:

Aquest curs està destinat a qui no hagi ballat abans. S’aprendrà tot des de zero, des de la base del ball.

 

No cal venir en parella. Les classes són rotatives, es va canviant de parella cada poc temps.

La salsa fusió combina els dos estils de salsa cubana i salsa en línia.

La Salsa Cubana també és coneguda com “salsa estilo cubano”, “salsa a lo cubano” o “salsa casino”. Es balla normalment en format de roda, formant el que es coneix com “Rueda Cubana“, o bé en parelles per separat. És un estil de ball vistós, en certa manera juganer, rítmic i animat, que bàsicament es caracteritza per tenir voltes i passos amb noms relacionats amb l’estil com “cubanito”.

 

Tant el ball com la música cubana són expressions musicals llatino-americanes, especialment riques en ritme, melodia i armonia. Han rebut des dels seus inicis influències de diferents cultures. És una música mestissa, un ball mestís, com mestissos són el “son montuno”, la “guaracha” i la “timba cubana”.

La Salsa en línia prové de New York, Los Ángeles i Puerto Rico. També se la coneix com “salsa estilo New York”, “salsa LA” i “salsa puertorriqueña”. Cadascuna d’aquestes tres branques té la seva particularitat, però totes comparteixen el pas bàsic que s’executa fundamentalment en parella i de forma lineal. Això significa que el ball desenvolupa les seves figures sobre una línia imaginària.